Aasta Puitehitis 2023 registreerimisankeet

Ehitist tutvustava materjali maht ja esitusviis ei ole piiratud.
Pildid konkursile esitatavatest projektidest peavad olema suure resolutsiooniga – lühem külg vähemalt 2000-3000 pikslit. Ühe pildi maht kuni 16MB ning üleslaetavate piltide kogumaht kuni 32MB. Palume pildid pealkirjastada ehitise ja arhitekti/arhitektuuribüroo nimega.

Puuinfol on õigus kasutada võistlusele esitatud materjale võistluse tulemuste tutvustamiseks. Võistlusele esitatavad materjalid kuuluvad Puuinfole ning Puuinfol on neid õigus kasutada tervikuna või osade kaupa mistahes sagedusega ja ilma ajalise piiranguta trüki- ja online-meedias ning näituste raames viidates fotode ja plaanide autoritele.

Lisateave:
Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit
info@empl.ee
+372 656 76 43
Korralduslikud küsimused:
Erik Konze
erik.a.konze@gmail.com
+372 5019079