Aasta puitehitis 2015 võitjad on selgunud!

13. korda toimunud aasta puitehitise võistluse peaauhinna võitis tänavu Pühajärve biokatlamaja, mis žürii hinnangul täitis kõige enam võistluse eesmärki – ehitises on kasutatud puitu parimal võimalikul viisil nii konstruktsioonis, välis- kui ka siseviimistluses. Vähemtähtsam pole ka see, et aasta puitehitise võitja on keskkonnasõbralik hoone, mis toodab taastuvenergiat. Utilitaarne hoone, mida võinuks lahendada tüüpse plekk-kastina, on lahendatud terviklikult, professionaalselt ja diskreetselt looduskeskonda sobituvalt. Tootmishoonete ehituses ei ole puidu kasutamine ja seda eriti konstruktsioonis kuigi tavapärane. Biokatlamaja puhul on seda tehtud ja tulemus on arhitektuurselt põnev. Funktsiooni teadmata võiks arvata, et tegemist on seminarihalli, näitusesaali, ujula või klubihoonega.Kuratlikult värskelt ja geniaalselt mõjub ka idee panna ühte hoonesse kokku puit ja katlamaja!

Pühajärve biokatlamaja arhitektuurse lahenduse töötas välja OÜ Alver Arhitektid. Biokatlamaja ehitas Vilcon Ehitus ning tellijaks oli Pühajärve Puhkekeskus.

Traditsiooni tõlgendamise auhind kortermajad Veski 53a ja 55a Tartus, Kaido Kepp ja Marti Soosalu, Arhitektuuriklubi. Tellija Urmas Sardis, Ehitaja Kroonikeskus.

Žüriile imponeeris väga uue hoonestuse valutu sobitumine piirkonna linnaehituslikku struktuuri. Tsaariaegsed kortermajad restaureeriti kinnistu esindushooneks ning kinnistule lisandunud kahest uuest korterelamust üks tõlgendab Tartule omast kahekorruselist kuuri ning teine tsaariaja traditsioone järgivat hoovielamut.

„Raitwood’i fassaadiauhind 2015“Sõpruse pst 157 ärimaja Tallinnas, Indrek Suigusaar, Arhitektuuribüroo Pluss. Tellija Hepsor OÜ, ehitaja Mitt & Perlebach OÜ.

Ärihoone ise on ambitsioonikas – esimene keskkonnasäästlikkust ja energiaefektiivsust rõhutav büroomaja Eestis. Žürii hinnangul on väga tänuväärne, et osa sellest ambitsioonikusest langeb ka heale puidukasutusele ning et niivõrd suuremahuline hoone on otsustatud „rüütada puidust ülikonda“.

„Arcwood’i liimpuiduauhind 2015“Lemeksi peakontor Tartus, Eero Endjärv, Arhitekt11. Maapealse osa insener Eero Tuhkanen, iBET OÜ, maa-aluse osa insener Rein Üts, Humana OÜ, tellija AS Lemeks, ehitaja Rand & Tuulberg.

Žürii tunnustab mitmekülgset puidu kasutamist nii konstruktsioonis, fassaadil kui siseviimistluses. Puiduga tegeleva firma peakontoril on intrigeerivalt puidune kontseptsioon – vahelaed ja katus toetuvad puutüvedest inspireeritud hargnevale konstruktsioonile olles justkui põimitud okste vahele. Puidukasutus hoones on läbiv, julge ja kohati humoorikaski.

„UPM-Kymmene Otepää vineeriauhind 2015“spordihall “Ronimisministeerium”, Kaur Talpsep, Kauss Arhitektuur, seinadisain Madis Tänav. Tellija Ronimiskeskus OÜ, ehitajad Alan Ahven/ Kaminamees OÜ, Madis Tänav ja vabatahtlikud ronijad.

Žürii hinnangul funktsionaalset hästitöötav lahendus – puitkarkassil robustsed (kuid kvaliteetselt viimistletud) vineertahvlid. Esteetikalt veidi koopalik, mida toetab spordihalli funktsioon – pakkuda tehismaastiku (mägi-, kalju)ronijatele. Ronimismaastiku vormikeel on huvitav ning vineeri roll on lisaks esteetilisele väljanägemisele olla ka parim võimalik funktsionaalne lahendus.

Rahva Lemmik (Delfi Moodne kodu portaali hääletusvõistluse võitja) – poiste puuonn Paides, Indrek Rooba.

Publiku lemmik valiti Delfi moodnekodu.ee portaali vahendusel. Sel aastal osales publiku lemmiku valimisel 1618 hääletajat. Tähelepanuväärne, et niivõrd väike ja argine mängumaja on lahendatud nutikalt ja vormilt moodsalt!

Žürii poolt ära märgituderamu Nõmmel, Martin Aunin. Insener Tõnis Raatma, DMT insenerid OÜ, ehitaja Innopol Group OÜ.

Tunnustamist väärib hoone uudne lahendus, kus hoone liimpuidust konstruktsioon on tõstetud hoonemahust väljapoole ning seega on kõigil nähtav ja jõuliselt eksponeeritud. Ära märgitakse ka ehitise väga kõrget ehituskvaliteeti.

Žürii poolt ära märgitudsuvila Lääne-Virumaal, Edina Dufala-Pärna ja Martin Pärna, OÜ Iseasi. Konstruktsioonid Andres Lehtla, Kuupmeeter OÜ, tellijad Kai ja Peeter Kutman, ehitaja Tolira Ehitus OÜ.

Äramärkimist väärib traditsioonilise materjali (kimmid) ja moodsa arhitektuuri sümbioos. Maja on paigutatud diskreetselt metsa veeres oleva lagendiku serva. Hoone vaadeldav osa on lahendatud traditsioonilise elamu tüpoloogiat arvestades (viilkatus, mahuline suurus, seinapinna ja avade omavaheline proportsioon, traditsioonilised materjalid jms), samas siiski moodsalt, eriti detailides.

 

Tänavu esitati aasta puitehituse võistlusele rekordiliselt 55 objekti. Tulemused kuulutati välja täna Nordea Kontserdimajas toimuval rahvusvahelisel puitarhitektuuri konverentsil “Puit – homse elukeskkonna võti”.

Aasta puitehitise žüriisse kuulusid Eesti Arhitektide Liidu, Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu, Eesti Ehitusinseneride Liidu, Riigi Kinnisvara AS, Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu esindajad ning 2014. aasta puitehitise võistluse peaauhinna võitja.

Peaauhinda ning traditsiooni tõlgendamise eriauhinda rahastab Eesti Kultuurkapital, vineeri eriauhinda UPM-Kymmene Otepää, liimpuidu eriauhinda Arcwood ja fassaadiauhinda Raitwood.