Lingikogu

Erialaliidud Euroopas

www.cei-bois.org – Euroopa Puidutööstuste Konföderatsioon, lingid rahvuslikele liitudele
www.febo.org – Euroopa Puidukaubanduse Assotsiatsioon FEBO, lingid rahvuslikele liitudele
www.ueanet.com – Euroopa Mööblitootjate Assotsiatsioon, lingid rahvuslikele assotsiatsioonidele, mööbliajakirjadele jm.

CEI-Bois liikmed üleeuroopaliste föderatsioonidena:

www.eos-oes.eu EOS Euroopa Saetööstuste Assotsiatsioon
www.europanels.org – Euroopa Puitplaatmaterjalitootjate Föderatsioon EPF
www.fefpeb.org – Euroopa Aluste ja Pakenditootjate Föderatsioon FEFPEB
www.europlywood.org – Euroopa Vineeritootjate Föderatsioon FEIC
www.window.de – Euroopa Ukse-aknatootjate Föderatsioon FEMIB
www.parquet.net – Euroopa Parketiföderatsioon
www.wei-ieo.org – Euroopa Puiduimmutuse Föderatsioon

Põhja- Ameerika

www.afandpa.org – USA, metsa- ja paberitööstus
www.apawood.org – USA, The Engineered Wood Association APA, inseneripuidu
assotsiatsioon, APA kodulehel on rikkalikult tehnilist infot inseneripuidu kasutamise kohta, fotosid ja jooniseid, võimalus tasuta osaleda internetiõppes ( Wood University, eriti soovitatud arhitektuuriüliõpilastele )

Metsandus ja puit ( riiklikud institutsioonid,uurimisasutused,andmebaasid )

www.envir.ee – EV Keskkonnaministeerium
www.rmk.ee – Riigimetsa Majandamise Keskus
www.keskkonnainfo.ee -Keskkonnainfo keskus, sisaldab ka metsaga seotud infot ja registreid
www.kik.ee
– Keskkonnainvesteeringute Keskus
www.eramets.ee – Sihtasutus Erametsakeskus
www.fao.org/forestry – ÜRO ( FAO ) metsanduse andmebaas
www.unece.org – ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni ( osalevad ka USA, Kanada jt. ) Puidukaubanduse osakond, ülevaated, prognoosid
www.efi.int – Euroopa Metsainstituut
www.innovawood.com – Euroopa ühendatud infovõrk metsa-, puidu- ja mööblitööstuse teadusuuringute, väljaõppe ja tehnoloogiasiirde jaoks INNOVAWOOD, liikmed on:
www.forest.fi – Soome metsanduse andmebaas
www.metla.fi – Soome Metsandusinstituut
www.skogssverige.se – Rootsi metsanduse ja tööstuse infoportaal
www.skogforsk.se – Rootsi Metsanduse Uurimisinstituut
www.tratek.se – Rootsi Puidutehnoloogia Instituut
www.treteknisk.no – Norra Puidutehnoloogia Instituut
www.infoholz.de – Saksamaa puidu ja metsa infoportaal
www.wald-online.de – Saksamaa metsanduse infoportaal
www.trada.co.uk – Inglismaa Puiduuuringute ja Arenduse Assotsiatsioon
www.chilternfire.co.uk – Ehitiste testimine, tuleohutus
www.ctba.fr – Prantsusmaa Puidu- ja Mööblitööstuse Tehnakeskus
www.woodnet.com – Belgia puidusektori infoportaal
www.coford.ie – Iirimaa Metsanduse Uurimis- ja Arenduskeskus
www.lvm.lv – Läti Riigimets
www.silava.lv – Läti Metsauuringute Instituut
www.ktc.lv – Läti Puidutööstuse Tehnoloogiakeskus
www.mi.lt – Leedu Metsanduse Uurimisinstituut
www.lvmi.lt – Leedu Metsade Majandamise ja Korraldamise Instituut
www.woodinfo.org – USA ja Kanada ühine infoportaal, 7 puidukaubanduse liitu
www.softwood.org – USA okaspuidu infoportaal Euroopas, annab ka üldisemaid turuanalüüse

Puidu kasutamine, eriti ehituses, selle propageerimine

www.puuinfo.fi – Soome Puuinfo, puitehituse juhendmaterjalid, tasuta tõmmatavad mahukad trükised, eriti platvormehituse kohta, AutoCAD
www.awc.org – Ameerika Puidunõukogu AWC
www.woodfocus.com – Kanada Puidunõukogu, ka tasuta arvutiprogrammid ( tollimõõdustik! )
www.woodforgood.com – Puitu propageeriv infoportaal, Suurbritannia
www.centrum-hout.nl – Hollandi Puuinfo
www.hout.be – Belgia Puuinfo
www.trae.dk – Taani puiduportaal
www.lignum.ch – Shveitsi puiduportaal

Ajakirjad

www.ttjonline.com – Timber Trade Journal ( UK ) võrguväljaanne
www.woodmags.com – Wood Design&Building ( Põhja- Ameerika ) võrguväljaanne, väidetavalt maailma ainus puitarhitektuuri alane ajakiri, tasuta mahalaaditava info ( kaasa arvatud fotod auhinnatud jm. ehitistest ) hulk on suur
www.holz-zentralblatt.com – Holz-zentralblatt ( Saksamaa ) võrguväljaanne, rahvusvahelised uudised ka inglise keeles
www.holzkurier.at – Holz Kurier ( Austria ) võrguväljaanne
www.jlj.gr.jp – Japan Lumber Journal, osa ka inglise keeles

Keskkonnainfo, sertifitseerimine

www.earthtrends.wri.org – World Resources Institute
www.ecoforestry.ca – Ökometsandus ( Kanada ), teadustööd internetis
www.pefc.org – PEFC kodulehekülg
www.greenspirit.com – Greenpeace`i asutajaliikme Patrick Moore`i kodulehekülg, info roheliste liikumiste ekslikest seisukohtadest endise liikme vaatevinklist

Puidubörsid internetis

wwww.ihb.de – Internationale Holzboerse ( Saksamaa ), neljas keeles, võimalik liituda ka tasuta, et vaadata uudiseid
www.fordaq.com – Belgia, ostjad rohkem Lõuna- Euroopas, Prantsusmaal, Benelux
www.lesprom.com – Venemaa, liikmeid kõikjal, info vaatamine ei nõua registreerimist
www.asiatimber.net – Jaapan ja Aasia