Puitmaja tulekindlus

Puitu pole kuidagi võimalik muuta mittepõlevaks materjaliks, ei aita immutamine ega keemilised kaitsevahendid. Kuid puidu saab teha raskesti süttivaks. Kuidas puit põleb, millised on kandetarindite tulepüsivusnõuded ja puit-puiduga liidete erinõuded seda loe Alar Justi kirjutistest.

Artiklid

 1. A.Just Puitkarkass-seinte tulepüsivusest
  Puuinfo 2-2008, lk 43-46
 2. A. Just, Tulekindlalt puidust
  Ehitaja, 9(61), 2001
 3. A. Just, Puidu tulepüsivus
  Puuinfo 2-2005 lk 23–25
 4. Tulepüsivuse projekteerimisnormid
  Puuinfo 2-2005 lk 26
 5. A. Just Puitehitiste tulepüsivus
  Puuinfo 1-2006
 6. L. Kängsepp, Haltia: tulekindel puitmaja
  ehitusEST 2/2015 lk 28-31