Puit- ja betoonhoone võrdlev keskkonnamõju

Soome Metsanduse Uurimisinstituudi (METLA) uue hoone keskkonnamõju hindav uurimus leidis, et puidu kasutamine peamise ehitusmaterjalina vähendas oluliselt selle ehitise mõju keskkonnale. METLA uus hoone on kaasaegne ja arhitektuuriliselt silmapaistev, 21. septembril 2005 omistati talle Soome Puitarhitektuuri 2005.a. peaauhind.

METLA uus kontor valmis sügisel 2004. Hoone kohta teostati põhjalik olelustsükli analüüs, milles arvutati ressursikasutus ja süsihappegaasi jt gaaside emissioonid kahe alternatiivvariandi jaoks. Eesmärgiks oli võrrelda tegelikult ehitatud puithoone ja nii struktuurilt kui soojapidavuselt samaväärse betoonhoone keskkonnamõjusid.

METLA peahoone välisvaade

Keskkonnamõjude hindamisel arvestati vaid hoone põhikonstruktsioone ja ei arvestatud ehitusprotsessi, hilisemat kasutust ja lammutamist. Materjalide puhul hinnati kogu tootmisprotsessi, kaasa arvatud näiteks metsa langetamine ja transport, aga ka valmis materjalide vedu tootja juurest ehitusplatsile.

Energia- ja toorainekulu
Puithoone    Betoonhoone
Mittetaastuv energia (GJ)            3 460             7 430
Taastuv energia (GJ)                   1 880                541
Mittetaastuv tooraine (tonni)       1 490             4 970
Taastuv tooraine (tonni)                 675                      0,73

Mittetaastuvat energiat kulus puithoonele seega 3970 GJ vähem kui oleks kulunud betoonhoonele. Hoomatavamates mõõtühikutes on vahe 1,1 miljonit kilovatt- tundi.

Süsihappegaasi emissioon puithoone ehitamisel (320 tonni) oli ligi kolm korda väiksem kui betoonhoone ehitamisel (943 tonni). Puithoone mass (1920 tonni) tuli samuti märkimisväärselt väiksem kui betoonhoonel (4710 tonni).