EKA puitarhitektuuri õpikoda

Puuinfo ja Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit koostöös Keskkonnainvesteeringute keskusega toetavad Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuritudengite esimese kursuse suvepraktikat, mille raames tudengid ehitavad kahe nädala jooksul valmis ühe stuudiumi esimese kursuse jooksul projekteeritud väikevormidest. Praktika tulemusena saavad üliõpilased esimese kogemuse ehitiste kavandamisest ja kavandi reaalsest teostamisest ning puitmaterjalide kasutamisest ehituses. Puit on Eesti olulisemaid loodusvarasid ja seejuures  ainus tõsiseltvõetav taastuv ehitusmaterjal, mis tänu väikesele keskkonnajalajäljele, heale töödeldavusele ja sobivatele omadustele on oma populaarsust aina kasvatamas. Koostöö arhitektuuritudengite ja Eesti Metsa- ja Puidutööstuste Liidu vahel on pinnaseks uute ja innovaatiliste puidukasutuse lahenduste sünnile tulevikus.

Kokkuvõte ehitatud objektidest: https://www.artun.ee/erialad/arhitektuur-ja-linnaplaneerimine/tood/varjualused/

puuinfo-logo            

 

Paradiis, 2020, autor Helin Kuldkepp, foto: Laura Rohtlaan