Puitehituse klaster

http://www.estoniantimber.ee/en/companies

Puitehituse klaster

EAS klastriprogrammi raames rahastatud Puitehituse klastri projekt algas 2009.a. mais ja kestis 2012.a. aprillini. Projekti eesmärgiks oli puidu konkurentsivõime suurendamine nii kodu- kui välismaisel ehitusturul. Konkurentsivõime suurenemine saab toimuda olemasolevate toodete täiustamise ja uute toodete turule toomisega, täiustused peavad haarama nii tooteid endid kui ka nende kasutamist, s.t., protsess hõlmab ka metsatööstussektorist väljaspool asuvaid osapooli. Sel põhjusel saigi puitehituse klastri partneriteks valitud ehitusega seotud teadus- ja haridusasutused, ehitiste projekteerimise firma, seadmete ja tehnoloogia tarnija, puitmajade tootja ning puidutööstuse tootmise ja müügi firmad. Klastriprojekti käigus toimusid puitehituse ja arhitektuuri konverentsid, õppereisid ja töötoad ning avati inglise-, saksa- ja venekeelne välisturule suunatud eesti puidutooteid tutvustav veebileht Estoniantimber.