Konkursi “Aasta Puitehitis 2024” korraldamise pakkumuskutse

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit (EMPL) soovib ka 2024. a juba 22. korda valida aasta puitehitist ja sellega seoses otsib konkursi “Aasta Puitehitis 2024” korraldajat. Korraldaja otsimisel lähtume SA KIK rahastustingimuste täitmiseks keskkonnaministri määruses nr 10 Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused sätestatud tingimustest. Pakkumuskutse, töö sisu kirjelduse ja korraldajaks kvalifitseerumise tingimused koos tähtaegadega leiab […]