Konkursi “Aasta Puitehitis 2024” korraldamise pakkumuskutse

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit otsib konkursi “Aasta Puitehitis 2024” korraldajat lähtudes keskkonnaministri määruses nr 10 Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused sätestatud tingimustest. Pakkumuskutse koos töö sisu kirjeldusega leiab SIIT Ootame Teie hinnapakkumust 9. aprilliks (kaasa arvatud) elektrooniliselt digiallkirjastatult aadressile helena.taar@empl.ee